Bedankt

Geachte Bestuur PCI Gemonde,

Ik breng jullie de beste kerstwensen door deze mail.
Het is weer een tijd van zegen en een tijd van barmhartigheid en een tijd van delen.

Ik wil jullie persoonlijk bedanken voor de steun die jullie afgelopen jaar hebben gedaan voor mijn landelijke vluchtelingenwerk.

Ze zijn erg blij en ze hebben met hun kinderen een mooie kerstbijeenkomst gehad. Ze zijn dankbaar voor jullie kerstcadeau.

Ik stuur een paar foto’s van onze kerstbijeenkomsten.

Groetjes,
Pastoor Joe

Bedankt namens inwoners Gemonde

Beste bestuursleden van de PCI,

Mede namens de inwoners van Gemonde die zondag 1 oktober te gast waren bij de Langste Tafel Gemonde, hartelijk dank voor uw bijdrage. Door uw bijdrage hebben we ongeveer 30 inwoners van Gemonde een gezellige lunch aan kunnen bieden. Etenswaren die overgebleven zijn , zijn naar de Voedselbank gebracht.

Gerry Rechmann
Sociaal werker – Ouderenwerk – welzijnscoach Welzijn op Recept

Gemondse Tennisvereniging opent haar padelbanen

De Gemondse Tennisvereniging opent op 16 juni officieel haar twee nieuwe padelbanen. Twee jaar nadat de eerste plannen op tafel kwamen te liggen, kunnen nu leden maar ook jeugd en ouderen in Gemonde de padelrackets uit de kast halen. Dit dankzij een mooie samenwerking met het Gimmes Doel en de Parochiële Caritas Instelling (PCI) Gemonde.

De initiatiefnemers, enkele leden van de tennisvereniging, zagen de populariteit van de opkomende sport en vonden het een aanwinst voor de vitaliteit en sociale verbinding in het dorp. Padel, een mix tussen tennis en squash is instapvriendelijk en voor vrijwel alle leeftijdscategorieën geschikt. Partners Gimmes Doel en PCI Gemonde doken enthousiast mee in dit project. Het uitgangspunt van alle partijen, een leefbaar Gemonde waarin jong en oud sportiviteit en plezier samen kunnen delen. Na ook goede gesprekken te hebben gehad met de gemeente en omwonenden, is in januari Tennisbouw Nederland gestart met aanleggen van twee padelbanen en het vervangen van één tennisbaan.

Het gevoel van saamhorigheid komt duidelijk terug. Dat is ook de reden dat de Gemondse Tennisvereniging, samen met de partners, ervoor hebben gekozen dat Gemondse jeugd t/m 12 jaar tijdens daluren kunnen tennissen en ouderen van 67+ jaar gratis kunnen tennissen. Minderbedeelden, die niet in deze leeftijdsgroepen vallen, kunnen met bemiddeling door de gemeente ook gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging. Tot slot is rekening gehouden met het rolstoelvriendelijk maken van het paviljoen, waardoor iedereen zijn of haar sport met plezier kan uitoefenen.

Padel biedt GTV een kans de club te laten groeien. Zoals bij meerdere (sport)verenigingen het geval is, liep ook bij de tennisvereniging het aantal leden terug. Met de start van de uitbreiding van de accommodatie met padel gaat men er vanuit weer een positieve flow te pakken. Hiermee durft GTV de veronderstelling aan dat de club binnen drie jaar 30 à 50 leden rijker is.

Bij inwoners van Gemonde viel afgelopen weken al een flyer op de mat om 16 juni 19:00 uur samen de padelbanen feestelijk te openen. Tijdens deze opening vinden demonstratiewedstrijden plaats, is er ruimte om te padellen en zal naast een hapje en een drankje een DJ aanwezig zijn. Via deze weg nodigt de Gemondse Tennisvereniging iedereen uit die de club, het dorp of padel een warm hart toedraagt om op deze avond aanwezig te zijn.

Bron: https://www.weekblad-debrug.nl/nieuws/ondernemend/46716/gemondse-tennisvereniging-opent-haar-padelbanen

Gimmese Stallekesroute

Met dank aan het Gimmes Doel, PCI Parochiële Caritas Instelling Gemonde en Geerts Adviesgroep kunnen we de Gimmese Stallekesroute dit jaar nog professioneler aanpakken. Hier al een voorproefje van het drukwerk dat we besteld hebben, zodat de Gimmese Stallekesroute écht niemand meer ontgaat!

In de week van 11 december hangen we maar liefst 20 lantaarnpaalbanieren, plaatsen we twee banners in weilanden en een groot frame met hierin de plattegrond met maar liefst 5 suggesties voor wandelroutes om zoveel mogelijk kerststallen te zien.

Ook hebben we dit jaar geflyerd in een groot deel van het centrum van Gemonde, veel gefietst om de verschillende routes te maken en al veel leuke mensen ontmoet in de voorbereiding van de Gimmese Stallekesroute. Leuk om te zien dat iedereen zo behulpzaam is en met ons meedenkt. Dat is ook het doel van de Gimmese Stallekesroute: er samen 4 leuke weken van maken. Wat geeft het toch veel energie!

Jong Bouwt voor Oud!

Vorig jaar hoorden we van verschillende oudere dorpsgenoten dat ze het zo fijn vonden dat er meer mensen door de straat kwamen waar ze een praatje mee konden maken of hiervan vanachter het raam konden genieten. Dat zette ons aan het denken… Jong Bouwt voor Oud!

Toen Willeke van Eggelen bij haar aanmelding hetzelfde idee bleek te hebben, besloten we samen te werken! Omdat we onze oudere dorpsgenoten dit jaar extra bij de Gimmese Stallekesroute willen betrekken, zijn we gestart met een heel bijzonder project: Jong Bouwt voor Oud!

De kinderen van de basisschool knutselen tijdens een van de knutselmiddagen een mooie kerststal. Na inschrijving krijg je te horen waar er geknutseld gaat worden, dit zal niet op school zijn. Als de kerststal klaar is krijgen ze van ons een adres en te horen wanneer deze kerststal bezorgd mag worden bij een oudere dorpsgenoot.

Met dit project hopen wij een glimlach op het gezicht van de oudere (soms eenzame) dorpsgenoot te toveren en hen de gehele Gimmese Stallekesroute periode in het licht te zetten. Het zou toch prachtig zijn als zij kunnen genieten van wandelaars voor het huis?!

Vindt jouw kind(eren) het leuk om een kerststal te maken voor iemand uit het dorp en deze persoonlijk te gaan overhandigen? Meld je dan snel aan!

Psst… Inmiddels bestaat onze selectie uit 70 adressen waar we een kerststal gaan bezorgen. Help jij ons mee om dit doel te behalen?

Gemonde weer vijf jaar Hartveilig

Om de komende 5 jaar Gemonde Hartveilig te houden heeft Hartwacht met PCI, Gimmesch Doel en de Hartstichting de handen ineen geslagen.

Eerdere samenwerking van Hartwacht met de Parochiële Caritas Instelling Gemonde (PCI) en de Ondernemersvereniging Gemonde had er al voor gezorgd dat de toenmalige burgermeester J. Pommer al in 2015 Gemonde Hartveilig kon verklaren, als eerste dorp in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Doordat de veilige levensduur van de AED’s slechts 10 jaar is, moeten de komende jaren de AED’s in Gemonde vervangen worden. Momenteel zijn de 11 AED’s in Gemonde 24×7 uur inzetbaar bij een hartstilstand. Hartwacht is begonnen met het vervangen van de eerste AED’s en binnenkort mogen de vrijwilligers ook weer op herhalingscursus, nu de corona maatregelen dat weer toestaan.

Het kost ca 2.000 € om een (1) AED met buitenkast compleet te vervangen. Deze kosten komen bovenop de jaarlijkse kosten van onderhoud en verzekering. Om ook de komende 5 jaar Gemonde Hartveilig te houden heeft Hartwacht de samenwerking met PCI, Gimmesch Doel en de Hartstichting gezocht. Dankzij de bijdragen van de genoemde partijen, blijft de komende 5 jaar Gemonde Hartveilig. Hartwacht bedankt PCI, Gimmesch Doel en de Hartstichting.

Voor de andere dorpen van de gemeente wordt naarstig naar middelen gezocht voor de komende jaren.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, neem dat contact op met Hartwacht Sint-Michielsgestel; Dhr Jan Uijlings 0622801247 of mail naar info@hartwachtsmg.nl.

Mooi cadeau voor het Eetpunt en de Rietstok in Gemonde

In 2019 viert het Eetpunt in Gemonde alweer haar eerste lustrum en dat krijgt een extra feestelijk tintje doordat de stoelen van de recreatieruimte helemaal gerenoveerd konden worden dankzij de bewoners van de Rietstok en een grote gift van de PCI (parochiële charitatieve instelling). De 30 stoelen zien er nu weer prachtig uit en dragen daarmee bij aan de gezellige sfeer waarin de maaltijd wordt geserveerd.

In 2014 ontstond bij de Leefbaarheidsgroep Gemonde het idee om een maaltijd te gaan serveren voor met name de senioren in Gemonde. Na een ietwat aarzelend begin (‘dat is niks voor mensen in Gemonde’) komen er nu iedere 2 weken ruim 30 Gemondenaren, onder druk gepraat, van een driegangenmenu genieten in de recreatieruimte van de Rietstok.

De maaltijden worden bereid door Mari van Esch, een lokale cateraar en worden geserveerd door een vaste groep enthousiaste vrijwilligers. De laatste tijd is er ook steeds een jongere actief die zijn of haar maatschappelijk stage bij het Eetpunt komt doen. Een mooie bijkomstigheid.

Samenwerking

Voor een schappelijke huurprijs hebben we een gastvrij onderdak in de recreatieruimte van de Rietstok. De gespaarde huurinkomsten zijn door de bewoners, met de bijdrage van de PCI, omgezet in het opknappen van de stoelen. Een hele mooie vorm van samenwerken waar we heel blij mee zijn en waardoor dit soort initiatieven in stand kunnen blijven.

Mee-eten?

De kosten bedragen slechts € 7,50 per maaltijd en dat kan voor een dergelijk bedrag omdat ook hierin de PCI haar steentje bijdraagt. Zo is een heerlijke maaltijd voor iedereen betaalbaar.

Op dit moment is de belangstelling groot. Het kan zijn dat u bij aanmelding nog niet meteen kunt deelnemen.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van de Leefbaarheidsgroep.

Eetpunt de Rietstok – Hans Slegers

PCI schenkt beamer aan Dorpstafel Gemonde

Op woensdag 11 april jl. heeft de heer Theo Verbruggen namens de PCI een beamer met toebehoren aan Dorpstafel Gemonde geschonken.

Hij heeft de beamer die ochtend officieel in gebruik genomen door een serie foto’s te projecteren en te vertellen over de bouw en ingebruikname van de Maria Gilde kapel op de hoek Twijnmeer/Besselaar. De beamer kan worden geleend voor gebruik bij verenigingen of stichtingen in Gemonde.

De heer Verbruggen is gedurende tien jaar secretaris geweest van de PCI (Parochiële Caritas Instelling). Bij zijn afscheid in juni vorig jaar heeft het bestuur van de PCI hem bij wijze van afscheidscadeau gevraagd om een doel in Gemonde aan te wijzen dat ondersteund zou kunnen worden door de PCI. De PCI stelt zich tegenwoordig mede ten doel om activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid van Gemonde verbeteren. Theo Verbruggen: ‘Met name de Dorpstafel vind ik zo’n activiteit die kan bijdragen aan de verbetering van die leefbaarheid.’ Van de vrijwilligers van de Dorpstafel vernam hij dat er na vertrek uit dorpshuis De Kei behoefte was aan een presentatieset. Tijdens de Dorpstafelbijeenkomsten op de woensdagochtend in ’t Schufke wordt regelmatig een presentatie gehouden waarin uiteenlopende onderwerpen aan de orde zijn geweest, zoals de Wensambulance, valpreventie en een hobby van een van de bezoekers. ‘Ik heb voor de Maria Gilde kapel gekozen omdat ik als secretaris van de Stichting dit project mee heb uitgevoerd en nog steeds mede beheer.’ Op de amateurfoto’s was te zien dat er toentertijd veel vrijwilligers, onder wie vaste Dorpstafelbezoeker Theo van der Steen, aan de bouw en inrichting van de kapel hebben meegewerkt.

Theo Verbruggen spoorde de aanwezigen aan om zelf ook onderwerpen, foto’s en verhalen aan te dragen, c.q. zelf te presenteren. ‘Het moet vooral laagdrempelig zijn, zodat iedereen hierin iets kan betekenen.’Als je namens een stichting of vereniging in Gemonde de beamer wil lenen of als je een onderwerp voor een presentatie bij de Dorpstafel weet, stuur dan een persoonlijk bericht via de Facebookpagina of een e-mail aan gemonde@onzedorpstafel.nl.