Over ons

Gemonde kent de Parochiële Caritas Instelling (PCI). PCI was voorheen bekend als het armenbestuur of R.K. Parochiaal Armbestuur te Gemonde, kortweg “den èrmen” genoemd. Het is waarschijnlijk een van de oudste instellingen in Gemonde. Wanneer de oprichting plaatsvond is niet exact bekend.