PCI schenkt beamer aan Dorpstafel Gemonde

Op woensdag 11 april jl. heeft de heer Theo Verbruggen namens de PCI een beamer met toebehoren aan Dorpstafel Gemonde geschonken.

Hij heeft de beamer die ochtend officieel in gebruik genomen door een serie foto’s te projecteren en te vertellen over de bouw en ingebruikname van de Maria Gilde kapel op de hoek Twijnmeer/Besselaar. De beamer kan worden geleend voor gebruik bij verenigingen of stichtingen in Gemonde.

De heer Verbruggen is gedurende tien jaar secretaris geweest van de PCI (Parochiële Caritas Instelling). Bij zijn afscheid in juni vorig jaar heeft het bestuur van de PCI hem bij wijze van afscheidscadeau gevraagd om een doel in Gemonde aan te wijzen dat ondersteund zou kunnen worden door de PCI. De PCI stelt zich tegenwoordig mede ten doel om activiteiten te ondersteunen die de leefbaarheid van Gemonde verbeteren. Theo Verbruggen: ‘Met name de Dorpstafel vind ik zo’n activiteit die kan bijdragen aan de verbetering van die leefbaarheid.’ Van de vrijwilligers van de Dorpstafel vernam hij dat er na vertrek uit dorpshuis De Kei behoefte was aan een presentatieset. Tijdens de Dorpstafelbijeenkomsten op de woensdagochtend in ’t Schufke wordt regelmatig een presentatie gehouden waarin uiteenlopende onderwerpen aan de orde zijn geweest, zoals de Wensambulance, valpreventie en een hobby van een van de bezoekers. ‘Ik heb voor de Maria Gilde kapel gekozen omdat ik als secretaris van de Stichting dit project mee heb uitgevoerd en nog steeds mede beheer.’ Op de amateurfoto’s was te zien dat er toentertijd veel vrijwilligers, onder wie vaste Dorpstafelbezoeker Theo van der Steen, aan de bouw en inrichting van de kapel hebben meegewerkt.

Theo Verbruggen spoorde de aanwezigen aan om zelf ook onderwerpen, foto’s en verhalen aan te dragen, c.q. zelf te presenteren. ‘Het moet vooral laagdrempelig zijn, zodat iedereen hierin iets kan betekenen.’Als je namens een stichting of vereniging in Gemonde de beamer wil lenen of als je een onderwerp voor een presentatie bij de Dorpstafel weet, stuur dan een persoonlijk bericht via de Facebookpagina of een e-mail aan gemonde@onzedorpstafel.nl.