Gemonde weer vijf jaar Hartveilig

Om de komende 5 jaar Gemonde Hartveilig te houden heeft Hartwacht met PCI, Gimmesch Doel en de Hartstichting de handen ineen geslagen.

Eerdere samenwerking van Hartwacht met de Parochiële Caritas Instelling Gemonde (PCI) en de Ondernemersvereniging Gemonde had er al voor gezorgd dat de toenmalige burgermeester J. Pommer al in 2015 Gemonde Hartveilig kon verklaren, als eerste dorp in de gemeente Sint-Michielsgestel.

Doordat de veilige levensduur van de AED’s slechts 10 jaar is, moeten de komende jaren de AED’s in Gemonde vervangen worden. Momenteel zijn de 11 AED’s in Gemonde 24×7 uur inzetbaar bij een hartstilstand. Hartwacht is begonnen met het vervangen van de eerste AED’s en binnenkort mogen de vrijwilligers ook weer op herhalingscursus, nu de corona maatregelen dat weer toestaan.

Het kost ca 2.000 € om een (1) AED met buitenkast compleet te vervangen. Deze kosten komen bovenop de jaarlijkse kosten van onderhoud en verzekering. Om ook de komende 5 jaar Gemonde Hartveilig te houden heeft Hartwacht de samenwerking met PCI, Gimmesch Doel en de Hartstichting gezocht. Dankzij de bijdragen van de genoemde partijen, blijft de komende 5 jaar Gemonde Hartveilig. Hartwacht bedankt PCI, Gimmesch Doel en de Hartstichting.

Voor de andere dorpen van de gemeente wordt naarstig naar middelen gezocht voor de komende jaren.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, neem dat contact op met Hartwacht Sint-Michielsgestel; Dhr Jan Uijlings 0622801247 of mail naar info@hartwachtsmg.nl.